<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşıq Qaramannıdı,

Xalın qara mannıdı,

Yaxşının tənəsindən

Dağda qar amannıdı.

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşıq yaxşı Yamannan,
Xalın yaxşı yəmənnən.

Gedirsən salam-dua

Apar Yaxşıya mənnən.

Müəllif: Sarı Aşıq

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>Təqdim edir: Tuncay ŞƏHRİLİ 


YAZARLAR.AZ

===================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR