THE BEST ENGLISH JOKES

When George was thirty five he bought a small plane and leraned to fly it. George had a friend. His name was Mark. They went up and George flew around for half an hour and did all kinds o tricks in their are. Mark was very to be back safely and he said to his friend in a shaking vocie Well George thank you very much for those two trips in year plane. George was very surprised and said Two trips? Yes my first and my lsat answered Mark .

THE BEST ENGLISH JOKES

Təqdim edir: Tuncay ŞƏHRİLİ 


YAZARLAR.AZ

===================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR