<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşıq Qaramannıdı,

Xalın qara mannıdı

Yarıq soyuq üzünən

Genə qara amannıdı

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşıq qaraman çəkər

Xalın qara man çəkər

Yaxşının tə nəsindən

Dağda qar aman çəkər

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Mən aşıq yaxş lığa

Düşmənin Yaxşı liqa

Güldə gül camalı var

Yaxşıda yaxşı liqa.

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>