<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşığa oda dağlar

Düşməcin oda dağlar

Yaxşı yar fərağında

Eylərlər o dad ağlar

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Mən Aşıq Bu dəm ahda

Dərd məni budamaqda

Ələydim görməyəydim

Yaxşını bu damaqda

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>