EŞQ HAVASI

Başımda eşq havası var,
Sən yaşımı neynirsən ki.
Baxmayır ha sevgi yaşa,
Sən yaşımı neynirsən ki.
* * *
Əbəs yerə içmə andı,
Sevgi şöhrət, sevgi şandı.
Hələ ruhum çox cavandı,
Sən yaşımı neynirsən ki.
* * *
Eşq nə şeydi anmağım var,
Eşq yolunda donmağm var,
Eşq oduna yanmağım var,
Sən yaşımı neynirsən ki.
* * *
Gəlib tufan, lap gəlsə çən,
Lap saçıma düşsə də dən.
Sevilirəm, sevirəm mən,
Sən yaşımı neynirsən ki
.* * *
Eşqin hökmün qanacaqsan,
Alov, atəş sanacaqsan.
Məni sevsən yanacaqsan,
Sən yaşımı neynirsən ki.
* * *
Olma naşı, olma veyil,
Eşqə sığın, eşqə əyil.
Canım, sevgi yaşla deyil,
Sən yaşımı neynirsən ki.
* * *
Mən Aynuram, bax da mənə,
Söyləmişəm dönə-dönə.
Gəl, eşq dərsi keçim sənə,
Sən yaşımı neynirsən ki.
19.01.2021.

Müəllif: Aynur Qafarlı

YZARLAR.AZ

===================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR