<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşıq da ayin dilər,

Bədr oldu ay indilər.

Yaxşıyan keçən günlər

Olaydı ay indilər!

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Gecələr ay ilişi,

Yaxşının ay il işi.

Aşığın candan eylər

Yuxudan ayılış.

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Aşıq yaxşı dan gözlər,

Mürgün yaxşı dən gözlər.

Baxdıqca şirin düşər ,

Doymaz Yaxşıdan gözlər.

<<< BAYATILAR – SARI AŞIQ>>>

Təqdim edir: Tuncay ŞƏHRİLİ 


YAZARLAR.AZ

===================================================

ƏLİFBAMIZDAKI HƏR BİR HƏRFƏ AİD İKİ ŞEİR, HƏR RƏQƏMƏ AİD İKİ TAPMACA, AYLAR VƏ FƏSİLLƏR HAQQINDA YENİ ŞEİRLƏRİ AŞAĞIDAKI KEÇİDDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ OXUMAQ OLAR:

GÜLLÜNÜN   ŞEİRLƏRİ   KİTABI   – BÜTÜN  HƏRFLƏRƏ  AİD  ŞEİRLƏR